Con la tecnología de Blogger.

- EUSKERA -

(2016ko apirilean eguneratutako orrialdea)
EUSKERA - JARDUERAK
ordenagailuetan edota arbel digitalean lantzeko
ANAYA-HARITZA argitaletxea

SAKATU jarduaren izenburuan sartzeko.
PULSA en el título de la actividad para acceder.

1.1 - Esamesetan gezurretan   (ENTZUMENA)
1.2 - Eskutuko mezua   (LEXIKOA)
1.3 - Eskolako aldizkaria   (ULERMENA)
1.4 - Testua osatzen   (GRAMATIKA)
1.5 - Berrien titularrak   (ENTZUMENA)

2.1 - Erreportajeak   (ULERMENA)
2.2 - Ezetz asmatu!   (ENTZUMENA)
2.3 - Objektiboa ala subjektiboa?   (ULERMENA)
2.4 - Ortografia lantzen   (ORTOGRAFIA)
2.5 - Sinonimoak ala antonimoak?   (LEXIKOA)

3.1 - Ezetz asmatu zer den!   (ENTZUMENA)
3.2 - Hitzak sortzen   (LEXIKOA)  
3.3 - Hizki salda  (LEXIKOA)
3.4 - Jo ta ke erantzuna lortu arte   (ENTZUMENA)
3.5 - Paperarekin lanean   (ULERMENA)

4.1 - Iritziak ematen. Nork dio?   (ENTZUMENA)
4.2 - Uniformea, bai ala ez?   (MINTZAMENA)
4.3 - Esaldiak osatzen   (GRAMATIKA)
4.4 - Eta zuk zer pentsatzen duzu?   (MINTZAMENA)
4.5 - Esapideak ulertzen   (LEXIKOA)

5.1 - Zer ote da?   (LEXIKOA)   
5.2 - Ortografia lantzen   (ORTOGRAFIA)
5.3 - Katilu kuxkuxero baten komeria   (ENTZUMENA)
5.4 - Atzeko azalak konpontzen   (ULERMENA)
5.5 - Testua osatzen   (LEXIKOA)

6.1 - Nor da nor?   (ENTZUMENA)
6.2 - Ideiak ondo ulertzen   (ULERMENA)
6.3 - Puntuazio-markak   (ORTOGRAFIA)
6.4 - Osasuna, kirol munduan   (ULERMENA)
6.5 - Kirol mundua   (LEXIKOA)

7.1 - Dieta orekatua: bai ala ez?   (MINTZAMENA)
7.2 - Gure gorputza ezagutzen   (LEXIKOA)
7.3 - Ahalera erabiltzen   (GRAMATIKA)
7.4 - Dieta eta osasuna   (ULERMENA)
7.5 - Familia bereko hitzak   (LEXIKOA)

8.1 - Hitzak sortzen   (LEXIKOA)
8.2 - Baikorra ala ezkorra?   (ENTZUMENA)
8.3 - Jaietan abesten   (ENTZUMENA)
8.4 - Barrez lehertzen   (ULERMENA)
8.5 - Irudi ezkutua   (GRAMATIKA)PERPAUS  ELKARTUAK     (oraciones compuestas)
ADITZAK


1. JOKATUGABEAK :
  • ADITZOINA : jolas, apain, irakur, egin…
  • PARTIZIPIOA : jolastu, apaindu, irakurri, egin…
  • ADITZ-IZENA : jolaste, apaintze, irakurtze, egite…
2. JOKATUAK :
  • TRINKOAK : gaude, zeuden, dakizu, nekien,  nabil, genbiltzan, dator, 
  • zeraman...
  • PERIFRASTIKOAK : joan naiz, erori zait, irakurri dut, ikusi zaitut, eman didazu...
·       IRAGANGAITZAK

                -  IZAN laguntzailea hartzen dute
                -  NOR edo NOR-NORI gisa jokatzen dira
                   adibidez:  joan, ibili, etorri, igo, jaitsi, erori, esnatu...

·       IRAGANKORRAK  

           -  UKAN laguntzailea hartzen dute) 
           -  NORK edor NOR-NORK edo NOR-NORI-NORK gisa jokatzen dira)
               adibidez: irakurri, erosi, ekarri, egin, idatzi, margotu, eskatu...


NOR

ORAINALDIAN LEHENALDIAN
NI
NAIZ
NINTZEN
ZU  ZARAZINEN
HURA DAZEN
GUGARAGINEN
ZUEKZARETEZINETEN
HAIEKDIRAZIREN


NOR - NORI

ORAINALDIANLEHENALDIAN
NIRIZAI (ZKI) TZITZAI (ZKI) DAN
ZURIZAI (ZKI) ZUZITZAI (ZKI) ZUN
HARIZAI (ZKI) OZITZAI (ZKI) ON
GURIZAI (ZKI) GUZITZAI (ZKI) GUN
ZUEIZAI (ZKI) ZUEZITZAI (ZKI) ZUEN
HAIEIZAI (ZKI) EZITZAI (ZKI) EN

NOR– NORI – NORK    (orainaldian)

NIRI


ZURI


HARI

GURI

ZUEI

HAIEI

NIK 


DI(ZKI)ZUT

DI(ZKI)OT


DI(ZKI)ZUET

DI(ZKI)ET

ZUK

DI(ZKI)DAZU


DI(ZKI)OZU

DI(ZKI)GUZU


DI(ZKI)EZU

HARK

DI(ZKI)T

DI(ZKI)ZU

DI(ZKI)O

DI(ZKI)GU

DI(ZKI)ZUE

DI(ZKI)E

GUK


DI(ZKI)ZUGU

DI(ZKI)OGU


DI(ZKI)ZUEGU

DI(ZKI)EGU

ZUEK

DI(ZKI)DAZUE


DI(ZKI)OZUE

DI(ZKI)GUZUE


DI(ZKI)EZUE

HAIEK


DI(ZKI)DATE

DI(ZKI)ZUTE

DI(ZKI)OTE

DI(ZKI)GUTE

DI(ZKI)ZUETE

DI(ZKI)ETE


NORK – NOR – NORI    (lehenaldian)

NIRI


ZURI

HARI

GURI

ZUEI

HAIEI

NIK NI(ZKI)ZUN

NI(ZKI)ON


NI(ZKI)ZUEN

NI(ZKI)EN

ZUK

ZENI(ZKI)DAN


ZENI(ZKI)ON

ZENI(ZKI)GUN


ZENI(ZKI)EN

HARK

ZI(ZKI)DAN

ZI(ZKI)ZUN

ZI(ZKI)ON

ZI(ZKI)GUN

ZI(ZKI)ZUEN

ZI(ZKI)EN

GUK


GENI(ZKI)ZUN

GENI(ZKI)ON


GENI(ZKI)ZUEN

GENI(ZKI)EN

ZUEK

ZENI(ZKI)DATEN


ZENI(ZKI)OTEN

ZENI(ZKI)GUTEN


ZENI(ZKI)ETEN

HAIEK


ZI(ZKI)DATEN

ZI(ZKI)ZUTEN

ZI(ZKI)OTEN

ZI(ZKI)GUTEN

ZI(ZKI)ZUETEN

ZI(ZKI)ETENBALIABIDE  LITERARIOAK   (Recursos literarios)


Idazleek hizkera literarioa egunero hizkera arruntetik bereizteko erabiltzen dituzte.
Testuei adierrazgarritasuna eta edertasuna emateko erabiltzen dira.

konparazioa : 

Bi elementu konparatzeko erabiltzen da, itxura edo antzekoa dutelako.
Normalean, “bezala”, “bezain”, “antzera” edota “iruditu” esan nahi duten aditzak erabiltzen dira.

Zure begiak izarrak bezalakoak dira.
* metafora

Konparazioa bi elementu konparatzean datza; metafora, ordea, elementuak identifikatzean datza.  
Sarritan “izan” aditza azaltzen da.  Beste batzuetan, irudizko elementua baino izendatzen da.

Zure begiak izarrak dira.                Zure aurpegiko izarrak.
errepikapena

Hitzak, esaldiak, bertso-lerroak, ahapaldiaz nahiz egiturak errepikatzean datza.
Testuak erritmoz eta musikaltasunez janzteko erabiltzen da.

Ikusi nuenean
nik zure masaila,
… … …
Ikusi nuenean
nik zure begia,
… … …
pertsonifikazioa :

Objektu, animalia eta landareei gizakien ezaugarriak ematean datza  .
Izaki bizigabeek edo adimengabeek gorputzeko atalak dituzte, eta baita sentipenak ere.

Zuhaitzen adarrek haizearekin jolasten dute.
*   hiperbolea :

Nolakotasunak, gertakariak, kantitateak eta abar izugarri puztean datza.

Urte asko zituen : mende erdi bat hanka bakoitzean.ZENBATZAILEAK     (determinantes numerales)

Zenbatzaileak  Zenbat? galderari erantzuten diote eta kantitatea edo kopurua adierazten dute. Hiru zenbatzaile mota daude:

·                  Zenbatzaile zehaztuak

zenbakiak dira: lau, bost,… eta kopuru zehatza adierazten dute. Bi modutan ager daitezke:
-   Mugagabean: hiru mutil, bost liburu…
-   Mugatuan: hiru mutilak, bost liburuak… (ezagunak dira edo lehen aipatu dira)
·                   Zenbatzaile zehaztugabeak

Ez dute kopuru zehatzik adierazten.       
Adibidez:   katu asko, zenbait liburu...

Hauek dira zenbatzaile zehaztugabe batzuk: hainbeste, asko, gutxi, nahiko, pila bat, dezente, hainbat, zenbait, apur bat

·                  Zenbatzaile orokorrak

Zenbat? galderari  erantzuten diote, baina ez dute kopurua edo kantitatea adierazten, osotasuna baizik. Mugagabean edo mugatuan ager daitezke:

Adibidez:   dena jan, pilota guztiak, film osoa

 AGREGA PROIEKTUA  -  INGURUNEA ETA MUSIKA

Actividades de EUSKERA para utilizar en la Pizarra Digital o para realizar en los ordenadores.
Cada animación consta de : Explicación de la lección y Actividades.

PULSA en el título de cada actividad para acceder a la animación.

* INGURUNEA:
* 01. LANDAREAK:
         Sailkapena. Fotosintesia. Ugalketa.
* 02. LANDAREAK:
         Lorerik gabeko eta loredunak. Elikadura eta ugalketa.
         Landareak zaintzea. Suteak.
* 03. GIZA GORPUTZAREN MUGIMENDUAN:
         Eskeletoa. Giharrak. Artikulazioak. Bizkarezurra.                    Koordinazioa eta oreka.
         Bere funtzioak. Arnasa hartzea eta botaztzea. Gas                  elkartrukea. Ohiko gaixotasunak. Prebentzioa.
* 05. GIZA ZIRKULAZIO SISTEMA:
         Organoak. Odola. Bihotza. Osagai elkartrukea. Ohiko              gaixotasunak.
* 06. GIZA IRAIZTE APARATUA:
         Organoak. Giltzurrunak. Azala. Gernu sistema.                      Gaixotasunak eta prebentzioa.
* 07. GIZA APARATU LOKOMOTOREA:
         Muskulu sistema. Hezur sistema. Giltzadurak.                        Mugimenduak. Ohiko gaixotasunak eta prebentzioa.
* 08. ZENTZUAK ETA BEREN ORGANOAK:
         Entzumena. Usaimena. Dastamena. Ukimena.                        Ikusmena.
* 09. ANIMALIAK:
         Animalia ornodunak. Animalia ornogabeak.
         Moluskuak eta intsektuak. Kanpoko itxura: ilea, 
         lumak... Maskotak.
* 10. LURZORUA, ARROKAK ETA MINERALAK:
         Lurzorua: egitura. Harriak eta mineralak. Meategiak.
         Sumendiak. Baliabideak.

* 11. MAKINAK
         Kontzeptua eta osagaiak. Sinpleak: motak.
         Konposatuak. Palanka: elementuak eta motak.
* 12. ELEKTRIZITATEA:
         Elektrizitate estatikoa. Korronte elektrikoa. Zirkuitu
         elektrikoak. Erabilera gure gizartean.

* 13. EGUZKI SISTEMATIK GURE PLANETARA:
         Eguzki sistema. Lurraren geruzak. Irudikapenak.
         Mugimenduak. Lur globoa.
* 14. UNIBERTSOA.
* 15. LUR PLANETA UNIBERTSOAN.
* 16. GIZAKIA ETA LURRA.

* 00. Espainia eta Europako ibaiak.
* 00. Espainiako erliebea.
* 00. Euskadiko paisaiak.
* MUSIKA:
01. Instrumentuak.
* 02. Munduko musikak.

1 comentarios:

  1. tenéis que hacer mas cosas en euskeray con soluciones para que los papas podamos corregir.

    ResponderEliminar